Motywacja - Kancelaria Adwokacka - Bartosz Krawczyszyn

Idź do spisu treści

Menu główne:

MOTYWACJA


Odkąd pamiętam zawsze lubiałem i chciałem nieść pomoc osobom potrzebującym. Uważałem, że w tym czuję się najlepiej i w ten sposób realizuję swój cel życiowy. Szukałem również metody i narzędzi, przy pomocy których moja misja i powołanie przyniosą najlepsze efekty.

Los sprawił, że rozpocząłem studia prawnicze we Wrocławiu. Moim celem stało się świadczenie pomocy poprzez działalność prawniczą.

Po studiach rozpocząłem edukację młodzieży. Wierzyłem, że poprzez naukę pomagam innym w rozumieniu regulacji prawnych. Obecnie wygłaszam wykłady z wybranych przedmiotów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ostatnio, moje zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z działalnością w branży e-commerce.

Wcześniej, jeszcze w trakcie studiów, w roku 2001, rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Moja działalność edukacyjna i zawodowa sprofilowała mnie w świadczeniu pomocy przedsiębiorcom.

Przez ostatnie kilka latach prowadziłem obsługę prawną spółek z branży informatycznej, transportowej i spożywczej.

Moja wiedza i doświadczenie pozwalają mi na świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Niemniej jednak, powyższe możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy prawnik wsłucha się w potrzeby swoich Klientów. W te wypowiedziane, jak i niewypowiedziane. Wynikające z kontekstu jego położenia w kontekście zachodzących zjawisk gospodarczych i społecznych.

Moja rola – jako adwokata - polega natomiast na odkodowaniu również i takich potrzeb. Tak, aby w wyniku podjętych przeze mnie działań, zabezpieczyć również na przyszłość od ryzyk gospodarczych.

Możliwe jest to wyłącznie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, oraz o obserwację zjawisk i trendów społecznych, które tworzą klimat do prowadzenia działalności biznesowej.

W efekcie, moi Klienci – uwolnieni od towarzyszących przy tym trudności - mogą realizować swoje wizje i założenia biznesowe.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego