Odkąd pamiętam zawsze chciałem nieść pomoc osobom potrzebującym. Uważałem, że w tym czuję się najlepiej i w ten sposób realizuję swój cel życiowy. Szukałem również metody i narzędzi, przy pomocy których moja misja i powołanie przyniosą najlepsze efekty.

Los sprawił, że rozpocząłem studia prawnicze we Wrocławiu. Moim celem stało się świadczenie pomocy poprzez działalność prawniczą.

Po studiach rozpocząłem edukację młodzieży. Wierzyłem, że poprzez naukę pomagam innym w rozumieniu regulacji prawnych. Obecnie wygłaszam wykłady z wybranych przedmiotów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ostatnio, moje zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z działalnością w branży e-commerce.

Wcześniej, jeszcze w trakcie studiów, w roku 2001, rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Moja działalność edukacyjna i zawodowa sprofilowała mnie w świadczeniu pomocy przedsiębiorcom.

Przez ostatnie kilka latach prowadziłem obsługę prawną spółek z branży informatycznej, transportowej i spożywczej.

Moja wiedza i doświadczenie pozwalają mi na świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych.

Niemniej jednak, powyższe możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy prawnik wsłucha się w potrzeby swoich Klientów. W te wypowiedziane, jak i niewypowiedziane. Wynikające z kontekstu jego położenia w kontekście zachodzących zjawisk gospodarczych i społecznych.

Moja rola – jako adwokata – polega natomiast na odkodowaniu również i takich potrzeb. Tak, aby w wyniku podjętych przeze mnie działań, zabezpieczyć również na przyszłość celem minimalizacji ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej indywidualnych osób lub spółek.

Możliwe jest to wyłącznie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, oraz o obserwację zjawisk i trendów społecznych, które tworzą klimat do prowadzenia działalności biznesowej.

W efekcie, moi Klienci – uwolnieni od towarzyszących przy tym trudności – mogą realizować swoje wizje zawodowe i osobiste.


Jeszcze w trakcie studiów prawniczych rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej (2001).
Początkowo świadczyłem pomoc prawną przedsiębiorcom.

Przez okres dwóch lat współpracowałem z bankiem. W zakresie moich kompetencji była restrukturyzacja kredytów. Z czasem bank powierzył mi dodatkowe kompetencje w zakresie spraw związanych z dochodzeniem przez bank spłaty kredytów w drodze procesów sądowych.

Od roku 2004 stale współpracuję z kancelarią doradcy podatkowego. Prowadzę obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich. Również w zakresie rozliczeń transgranicznych. Reprezentuję również podatników w postępowaniach podatkowych i sądowych.

Działalność zawodową prowadzę w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Odpowiadając na potrzeby językowe centrali naszych Klientów, współpracujemy z nimi posługując się ich językami ojczystymi. 

Moi Klienci to głównie przedsiębiorstwa. Początkowo świadczyłem pomoc prawną realizując pojedyncze projekty.
Wraz z rozwojem swoich kompetencji, poszerzał się zakres świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.
Klienci zagraniczni powierzyli mi pod opiekę swoje przedsiębiorstwa zależne prowadzone w Polsce.

Obecnie świadczę pomoc przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym we wszystkich aspektach ich działalności w Polsce, ilekroć zachodzi konieczność uzyskania pomocy prawnej.

Działalność Klientów zagranicznych w Polsce sprowadza się do świadczenia usług oraz produkcji. We Wrocławiu, skupieni są producenci programów komputerowych. Częstokroć zachodzi konieczność ochrony ich praw autorskich i licencyjnych. A także obrona w razie zarzutu naruszenia przez nich czyichś praw.

Coraz częściej prowadzę indywidualne (prywatne) sprawy osób zatrudnionych u moich Klientów. Wynika to z dalszego rozwoju moich kompetencji zawodowych. Oraz wypracowanego przez wiele lat zaufania do moich kwalifikacji zawodowych i dyskrecji. A także wspólnie wyznawanych wartości.