• prawo rodzinne, rozwody, alimenty, spadki, opieka nad dziećmi, podziały majątków

• obsługa prawna podmiotów gospodarczych z zakresu prawa korporacyjnego, prawo gospodarcze, prawo pracy, 

• rejestracja, przekształcenia, łączenie, podziały podmiotów gospodarczych

• prawo karne gospodarcze, w tym karne skarbowe;

• prawo podatkowe: doradztwo w sprawach bieżących, reprezentacja przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi (skarbowymi) i sądami administracyjnymi;

• prowadzenie procesów sądowych w sprawach wynikających z działalności gospodarczej,

• wypadki komunikacyjne, odszkodowania, renty,

• sprawy karne, reprezentacja pokrzywdzonych,

• sprawy karne, obrona