Obsługa prawna firm i spółek 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców prowadzących zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę prawa cywilnego bądź prawa handlowego.

Kancelaria Adwokacka Bartosz Krawczyszyn posiada wieloletnie doświadczenie zwłaszcza w obsłudze spółek prawa handlowego, tj. spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki komandytowo- akcyjnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, a także prostej spółki akcyjnej.

Działalność Kancelarii obejmuje m.in.:

 • przygotowanie wszelkich dokumentów koniecznych do utworzenia, łączenia, podziału, przekształcenia, rozwiązania bądź likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie wszelkich dokumentów potrzebnych do rejestracji, zawieszenia i wykreślenia  działalności gospodarczej,
 • obsługę przedsiębiorstwa objętego zarządem sukcesyjnym, 
 • sporządzanie projektów umów spółek,
 • przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących powołania i odwołania członków organów spółek prawa handlowego, 
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • analizę, opiniowanie i sporządzanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, 
 • złożenie i prowadzenie spraw o wpis bądź zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • doradztwo w sprawach bieżących, 
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi (skarbowymi) i sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie procesów sądowych w sprawach wynikających z działalności gospodarczej,
 • reprezentację w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • występowanie o nadanie numeru PESEL dla cudzoziemców, 
 • składanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • rejestrację podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Poszukujesz pomocy prawnej? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami już dziś!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług prawnych, a nasz szeroki wachlarz usług, zapewnia obsługę prawną na najwyższym poziomie. Jeśli masz pytania, na temat współpracy lub oferowanych przez nas usług, skontaktuj się z nami już dziś!