Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń.

Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Występujemy w roli obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego. 

Interweniujemy w przypadku zatrzymania przez Policję i podejmujemy się obrony w sprawach rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. 

W ramach prowadzenia sprawy sporządzamy zażalenia, wnioski dowodowe, wnioski o naprawienie szkody, apelacje.Świadczymy pomoc prawną także na etapie postępowania wykonawczego poprzez składanie wniosków o: odroczenie bądź przerwę wykonania kary pozbawienia wolności, zmianę formy wykonywania kary pozbawienia wolności, rozłożenie na raty lub umorzenie kary grzywny. 

Poszukujesz pomocy prawnej? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami już dziś!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług prawnych, a nasz szeroki wachlarz usług, zapewnia obsługę prawną na najwyższym poziomie. Jeśli masz pytania, na temat współpracy lub oferowanych przez nas usług, skontaktuj się z nami już dziś!