Jak konkubenci mogą się rozliczać?

Aby przejść do sposobu rozliczeń między konkubentami, rozważania należy rozpocząć od pojęcia „konkubinatu”, na który statystycznie decyduje się około 3% Polaków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji legalnej konkubinatu. Dlatego nad tematem postanowił pochylić się Sąd Najwyższy. W tezie wyroku z dnia 5 grudnia 1997 roku, II CKN 485/97 SN wskazał, że konkubinat należy rozumieć jako prawnie nieuregulowaną trwałą wspólnotę życiową mężczyzny i kobiety. Do cech charakterystycznych możemy zaliczyć:

 •  związek mężczyzny i kobiety,
 •  trwałość tego związku,
 •  pożycie jak w małżeństwie,
 •  brak zdarzenia prawnego regulującego ten związek.

Co do sposobu rozliczeń – w przypadku, kiedy dwoje ludzi żyje w konkubinacie oraz poczynili wspólną inwestycję, jaką jest przykładowo zakup nieruchomości muszą wiedzieć, jak będzie wyglądać ewentualne odzyskiwanie środków finansowych za poniesiony wkład pieniężny w inwestycję po ustaniu konkubinatu. Sposobów jest kilka, lecz docelowo konkubenci powinni rozliczyć się w oparciu o przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. Przepisy te będą mieć zastosowanie co do składników majątku, których zakup poczynili oni w trakcie rozbudowy swojej inwestycji. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze fakt, że przepisy dotyczące zniesienia współwłasności nie są jedyną drogą do wyegzekwowania wzajemnych roszczeń.

W przypadku, kiedy jedna ze stron dokonała nakładów finansowych na składniki majątku drugiej strony to, aby mieć szanse na odzyskanie swoich utraconych środków muszą oni wystąpić do Sądu z powództwem o zapłatę. Takie postępowanie powinno mieć charakter rozliczenia poniesionych kosztów. W takim postępowaniu dowodowym dużo większą wagę przywiązuje się do oceny dokładności oraz udokumentowania poniesionych kosztów.

W razie, kiedy nakłady jednej ze stron nie posiadają podstawy kontraktowej, bądź też deliktowej to ich rozliczenie powinno być wyliczone w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Poszukujesz odpowiedniego wsparcia prawnego albo chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami już dziś!


Czytaj również…

 • Uważaj na internetowych oszustów
  Uważaj na internetowych oszustów

  W poczuciu obowiązku zawodowego chciałem powiadomić o praktykach stosowanych przez dostawców którzy wypłacają wynagrodzenie za oglądanie przesyłanych przez treści internetowych (np. film, rolka). Użytkownik otrzymuje...

  czytaj dalej

 • Zarząd sukcesyjny – jak powołać i kiedy wygasa?
  Zarząd sukcesyjny – jak powołać i kiedy wygasa?

  Zarząd sukcesyjny stanowi tymczasowe rozwiązanie, które pozwala na kontynuację bytu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) po śmierci przedsiębiorcy. Ustanowienie zarządu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie nie jest bezterminowe....

  czytaj dalej

 • Jak konkubenci mogą się rozliczać?
  Jak konkubenci mogą się rozliczać?

  Aby przejść do sposobu rozliczeń między konkubentami, rozważania należy rozpocząć od pojęcia „konkubinatu”, na który statystycznie decyduje się około 3% Polaków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

  czytaj dalej

Poszukujesz pomocy prawnej? Nie wahaj się i skontaktuj się z nami już dziś!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług prawnych, a nasz szeroki wachlarz usług, zapewnia obsługę prawną na najwyższym poziomie. Jeśli masz pytania, na temat współpracy lub oferowanych przez nas usług, skontaktuj się z nami już dziś!